Φαρτσιτούρα Πορτοκάλι

Icing of excellent quality, ready for use, with natural orange juice and perfect behaviour in the freezer.

Packaging: Container 4kg (box of 5 pcs)