Πολυδεύκους 11
18540  Πειραιάς

T +30 211 0122 208
T +30 211 0106 074

www.strogiloudis.gr
info@strogiloudis.gr