Ρολς Mix


Μείγμα για την εύκολη παρασκευή ρολς. τόμπους κ.λπ.

Συσκευασία: Σακί 25kg